ogrodzenie z Winylu

Balustrady z PCV z Wronek

Archive for the tag “plastykowe”

Konstrukcja sztachety Winylowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne wypadki.

Projekotwanie sztachety z plastiku na plot i furtkę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu do urzędu oprócz kilku przypadków.

Ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie przewyższające wysokości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma przyległymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to także ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenia z plastiku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu powinno określać rodzaj ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego montażu oraz zaplanowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dołączyć deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz o ile jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do budowy plot z PCV na plot i bramkę ze sztachetek potrzebne są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy zamierzane sztachetki PCV na ogrodzenie i furtkę sztachetowa jest nieadekwatne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W przypadku jak planowane sztachety z Winylu na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez 2 lata. Brak zaczęcia prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements

Post Navigation